CV

Susanne Beck, billedkunstner (f. 1963, bor og arbejder i Aarhus)

Uddannelse
2017-2021
Uddannelsen på Aarhus Kunstakademi, fagskolen maleri v. Annette Olesen

Fællesskaber
Del af kunstnergruppen Kejser, Neupart & Beck

Medlemsskaber
Medlem af UKK (Organisation for Kunstnere, Kuratorer og Kunstformidlere)
Medlem af foreningen Kunstnernes Påskeudstilling (2022-26)

Censurerede udstillinger
2022
KP22 Kunstnernes Påskeudstilling – Aarhus Kunsthal

2021
Bjerringbro Udstillingen – Kunstforeningen Bjerringbro
Copenhagen Miniature Art  – Galleri Nybro – København

2020
Censureret udstilling – Mississippi Kunst og Kultur

2019
Bjerringbro Udstillingen – Kunstforeningen Bjerringbro
Den Censurerede Efterårsudstilling – Kunstforeningen
Limfjorden Censureret udstilling – Mississippi Kunst og Kultur

Soloudstillinger, udvalgte
2023 (kommende)
Feb.-mar. – Baunhøj Mølle – inviteret af Grenå Kunst og Musikforening

2022
Galleri5000 – Filosofgangen, Odense – inviteret af kurator og Galleri5000 (mine værker er forsat præsenteret på Galleri5000.dk)
Farsø Efterskole – inviteret

2021
Mellemtoner – Produktionsgangen Godsbanen Århus
Momentum – afgangsudstilling – Aarhus Kunstakademi – Gellerupparken

2020 og tidligere
Mellemtoner  – procesudstilling – Aarhus Kunstakademi
Akademiudstillinger 2018, 2019 og 2020 – Aarhus Kunstakademi

Gruppeudstillinger, udvalgte
2022
Sept. – I dyb respektGolden Days (emnet Queens) – m. kunstnergruppen Kejser, Neupart & Beck  
Aug.-sept. – Fragmenter af blåt – Kulturhuset Skanderborg – m. kunstnergruppen Kejser, Neupart & Beck
Juni-aug. – Skive Sognegård – m. kunstnergruppen Kejser, Neupart & Beck
Kunstforeningen Foyeren, Tåstrup – m. kunstnergruppen Kejser, Neupart & Beck

2021
Højbjergkunstnernes Decemberudstilling – hos Kubus Alba, Højbjerg
Gentagne gentagelser – Pakhuset, Viborg  – m. kunstnergruppen Kejser, Neupart og Beck
Region Midt – Regionshuset m. kunstnergruppen Kejser, Neupart & Beck

2020
Parafraser – Galerie Parnasse, Aarhus – m. kunstnersammenslutningen Åbne døre

Artist Talk
2021
På Godsbanen Aarhus – for DESIGNSALON (faglig forum af prof. udøvende designere og designfaglige )

Solgt til
Farsø Efterskole
Kunstforeninger hos Arla, Regionshuset Region Midt og Foyeren i Tåstrup
Private – via Galleri5000 eller direkte.